תביעות מול רשויות

הגשת תביעה נגד רשות ממשלתית או מקומית שונה באופן משמעותי מהגשת תביעה רגילה כנגד אדם או גוף פרטי: תביעות נגד רשויות מוסדרות בדינים ספציפיים, כמו חוק הנזיקין האזרחי, חוק החוזים, חוק חופש המידע ועוד, קובעים כללים ייחודיים הנוגעים לתביעות נגד רשויות, כגון חובת ההוכחה, דרישות פרוצדורליות וסייגים לתביעה. בדרך כלל, נטל ההוכחה בתביעה נגד רשות גבוה יותר מאשר בתביעה רגילה. התובע צריך להוכיח לא רק את הנזק שנגרם לו, אלא גם שהרשות פעלה ברשלנות או הפרה חובה חוקית כלפיו. קיימים סייגים רבים לתביעות נגד רשויות, כמו חובת הודעה מוקדמת, התיישנות, חסינות מפני תביעה ועוד. סייגים אלו עלולים להקשות על הגשת תביעה ועל הצלחה בה.

 

אין ספק שהליכים משפטיים נגד רשויות נוטים להיות מורכבים וארוכים יותר מאשר הליכים רגילים. זאת, בין היתר, בשל הצורך להוכיח טענות מורכבות, להתמודד עם בירוקרטיה רבה ולנהל הליכים מול גורמים רבים. בנוסך, בתביעה כזו יש את אלמנט החיסכון בזמן ובמאמץ: ניהול הליכים משפטיים יכול להיות מורכב ומתיש, אך עורך דין יטפל בכל הבירוקרטיה, תיאום פגישות, איסוף ראיות והכנת חומרים משפטיים, ויפנה לכם זמן להתמקד בעניינים החשובים לכם באמת.

זו הסיבה שכאשר צריך להגיש תביעה נגד רשות ממשלתית או מקומית, לא כדאי לעשות זאת ללא ייצוג משפטי מקצועי: בשל המורכבות והקשיים הייחודיים של תביעות נגד רשויות, חשוב ביותר להיעזר בעורך דין מנוסה בתחום זה. עורך דין יוכל להנחות אתכם לאורך כל ההליך, להגן על זכויותיכם ולשפר את סיכויי ההצלחה שלכם.

מתי ניתן להגיש תביעה נגד רשות?

ניתן להגיש תביעה נגד רשות במגוון מקרים, כגון: רשלנות שגרמה לכם נזק, הפרת חוזה, אי חוקיות של פעולת הרשות, פגיעה בזכויות אדם ועוד.

מי יכול להגיש תביעה כזו?

כל אדם או גוף שנפגע כתוצאה מפעילותה של רשות רשאי להגיש תביעה נגדה.

דילוג לתוכן